plbghrcsenfifrdeellvltnoptroskslessvuk

dotace EU

  

CX-80 POLSKO AGATA NADERA, DARIUSZ NADERA SPÓŁKA JAWNA realizuje projekt spolufinancovaný z evropských fondů: 
Zvýšení konkurenceschopnosti společnosti CX-80 prostřednictvím účasti v Industry Promotion Program pro automobilové a letecké díly.

Cílem projektu je propagace produktových značek CX-80 a HYBRICX patřících do CX-80 na zahraničních trzích, které se vyznačují největším nákupním potenciálem zejména v Rusku a Brazílii.
Účast v projektu umožní m.j. zvýšení počtu zakázek zahraničního obchodu a zvýšení příjmů z prodeje výrobků na export.
Prostřednictvím realizace propagačních aktivit má žadatel v úmyslu výrazně zvýšit mezinárodní uznání značek svých produktů a v důsledku toho zvýšit svůj podíl na trhu propagovaných produktů.

Hodnota projektu: 404 000.00
Spolufinancování projektu z EU: 303 000.00


  

Vývoj inovativního produktu - lepidlo Hybricx 75 pro spojovací prvky návěsů a přívěsů osobních automobilů

Číslo smlouvy o spolufinancování: RPWP.01.02.00-30-0027/19
Doba realizace: od 01.12.2019 do 31.05.2021
Výše způsobilých výdajů: 1.673.550,00 zł
Výše financování: 1.099.480,00 zł

Tento projekt se týká výzkumné a vývojové práce žadatele zaměřené na vývoj nového produktu, inovativního v měřítku za hranicemi Polska – hybridního lepidla s nízkou viskozitou a relativně vysokou adhezí: „Hybricx 75“, včetně vývoje specializovaného aplikačního systému.

Předmětem projektu je provádění VaV prací a investiční úkol nákupu výzkumného zařízení.

Realizace projektu přispěje k rozvoji spolupráce a přenosu znalostí mezi žadatelem a vědeckými pracovišti. Zvýší inovační potenciál CX80, neboť umožní realizaci výzkumu, jehož výsledkem bude inovativní technologie a produkt s možností praktického a nákladově efektivního uplatnění ve prospěch přírodního prostředí. . Výsledkem projektu bude také vybudování výzkumné a vývojové jednotky.
Přihlašovatel plánuje podat na vynález patentovou přihlášku.

Projekt bude realizován od 1. prosince 2019 do 31. května 2021 v místě podnikání společnosti - Chotów 7a 63-460 Nowe Skalmierzyce (město Chotów, okres Ostrów, Velkopolské vojvodství).

 


Zvýšení konkurenceschopnosti společnosti CX-80 prostřednictvím účasti v programu Industry Promotion Program pro automobilové a letecké díly

Společnost CX-80 Polska realizuje projekt spolufinancovaný z evropských fondů s názvem "Zvýšení konkurenceschopnosti společnosti CX-80 prostřednictvím účasti v programu Industry Promotion Program pro automobilové a letecké díly."

Cíle a efekty projektu:
Cílem projektu je propagace produktových značek CX-80 a HYBRICX (spadající pod společnost CX-80 Polska) na zahraničních trzích, které se vyznačují největším nákupním potenciálem, včetně Ruska a Brazílie.

Prostřednictvím implementace propagačních aktivit CX-80 má Polsko v úmyslu výrazně zvýšit mezinárodní uznání značek svých produktů a v důsledku toho zvýšit svůj podíl na trhu propagovaných produktů.

Hodnota projektu: 404 000.00 PLN
Hodnota spolufinancování: 303 000.00 PLN


 Operační program Smart Growth na léta 2014-2020

Název projektu:
"Navrhování nového lepidla pro nábytkářský průmysl s inovativním systémem aplikátorů."

Projekt realizovaný v rámci Operačního programu Smart Growth na léta 2014-2020, prioritní osa 2 Podpora životního prostředí a potenciálu podniků k realizaci VaVaI aktivit, opatření 2.3 Proinovativní služby pro podniky, podopatření 2.3.5 Design pro podnikatele

Cíle a efekty projektu:
Cílem projektu je navrhnout a následně implementovat novou řadu lepidel věnovanou nábytkářskému průmyslu spolu s inovativními aplikátory.

Celková hodnota projektu: 1 845 000,00 PLN
Spolufinancování projektu z EU: 875 000,00 PLN


 


 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Inovativní ekonomika 2007-2013 a státního rozpočtu.

Aktivita 6.1 Pas pro export

Priorita VI - Polská ekonomika na mezinárodním trhu

Design:
"Vývoj CX-80 Polska Agata Nadera, Dariusz Nadera Spółka Jawna prostřednictvím implementace PRE"
Číslo smlouvy o spolufinancování: UDA-POIG.06.01.00-30-044/13-00
Doba realizace: 01 – 12
Celková hodnota projektu: 545 507,80 PLN

Hodnota spolufinancování: 409 755,85 PLN, 80 % způsobilých výdajů na přípravu Plánu rozvoje exportu a 75 % na realizaci Projektu, včetně:

  • 85 % spolufinancování z Evropského fondu pro regionální rozvoj (348 292,47 PLN)
  • 15 % z částky spolufinancování formou účelové dotace (61 463,38 PLN)

 

GRANTY NA INOVACE – Investujeme do vaší budoucnosti

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Inovativní ekonomika 2007 - 2013 a státního rozpočtu.

Projekt: „Implementace nové technologie výroby lepidla a tmelu HYBRICX PREMIUM
Číslo smlouvy o spolufinancování: UDA-POIG.04.04.00-30-036/13-00
Doba realizace: 01 - 07
Celková hodnota projektu: 10 786 500,00 PLN

Hodnota spolufinancování: 5 250 000,00 zl, počítaje v to:

  • 85 % spolufinancování z Evropského fondu pro regionální rozvoj (4 462 500,00 PLN)
  • 15 % z částky spolufinancování formou účelové dotace (787 500,00 PLN)

 

Technologická investice financovaná technologickým úvěrem.

Projekt s názvem: Implementace nové technologie výroby lepicího tmelu HYBRICX PLUS"
Smlouva o spolufinancování projektu č. UDA-POIG.04.03.00-00-966/11-00 ze dne 21,
Doba realizace: 2012 - 2013

Hodnota projektu: 4.989.000,00 PLN
Účast Evropské unie: 2.993.400,00 PLN

Osoba odpovědná za projekt z CX-80 Polska:
Agata Nadera, Chotów 7a, 63-460 Nowe Skalmierzyce
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty. Chcete-li ji zobrazit, je nutné povolit JavaScript ve svém prohlížeči., tel. +48 62 7624607

 

 

Naše adresa

CX80 POLSKO
Chotów 7a,
63-460 Nowe Skalmierzyce,
voiv. Velké Polsko

Rychlý kontakt

  • telefon/fax: +48 62 762 46 07
  • telefon/fax: +48 62 762 46 07
  • e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty. Chcete-li ji zobrazit, je nutné povolit JavaScript ve svém prohlížeči.

Projektové financování

Přihlásit se

vytvořit si účet

ikona fbPřihlaste se pomocí Facebook